Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Bezpieczeństwo Centrów Monitorowania Alarmów jest kluczowe dla współczesnej ochrony. 

Jak wiadomo działanie CMA polega na odbiorze i przetwarzaniu sygnałów oraz wyzwalaniu działań interwencyjnych przez człowieka. W dzisiejszych czasach działalność CMA nie jest ograniczona do obsługi sygnałów generowanych przez systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu.

Systemy nadzoru wideo, systemy alarmowe osobiste, monitoring gps pojazdów, systemy kontroli dostępu oraz systemy wejściowe domofonowe audio i wideo również mogą przesyłać ważne informacje o alarmach i dostarczać szereg dodatkowych informacji o sytuacji na obiekcie, tak jak np. obraz wideo czy pozycja geograficzna.

W CMA koncentruje się ryzyko bezpieczeństwa wszystkich monitorowanych obiektów.

Jak to należy rozumieć? W dość prosty sposób: Jeżeli posiadam obiekt i ja sam go monitoruję, to ryzyko ciąży na mnie. Jeżeli mam w kiosku towar za 1000 PLN i coś pójdzie nie tak (monitoring lub interwencja nie zadziała) i obiekt zostanie okradziony, to tracę 1000 PLN. Natomiast jeżeli monitoruję 1000 takich kiosków to maksymalne ryzyko jakie ponoszę wynosi 1000×1000 PLN, czyli 1 000 000 PLN. Teoretycznie oczywiście, bo nie należy zakładać, że wszystkie kioski zostaną okradzione w tej samej chwili i to akurat wówczas, kiedy np. wgrywamy nową wersję oprogramowania. Jednak sam fakt skali ryzyka powinien dać do myślenia – zarówno szefom firm, jak i ich klientom.

Ryzyko można relatywnie łatwo skalkulować w biznesie. Od różnych niepomyślnych zdarzeń oraz odpowiedzialności cywilnej w pewnym zakresie, można i powinno się ubezpieczyć. Jednak czy ubezpieczenie zadziała wówczas, kiedy okaże się, że nie została dołożona należyta staranność i cały ten monitoring przypominał bardziej stanowisko do gier w jadalni niż profesjonalne centrum monitoringu?

Obecnie rynek ochrony się zmienia i centra monitoringu będą odgrywać coraz większą rolę.
Warto więc wiedzieć, co to znaczy naprawdę bezpieczne i profesjonalne Centrum Monitorowania alarmów.

Warto to wiedzieć szczególnie w czasie, kiedy redukuje się ochronę fizyczną i to prawdziwe ryzyko przerzucane jest na centrum monitorowania i patrole interwencyjne.

Bezpieczeństwo SMA składa się z trzech zasadniczych obszarów.

Są one odpowiednio ujęte w normie PN-EN 50518, aczkolwiek należy pamiętać, że wiele wymogów jest również zawartych w innych normach: PN-EN 50131 Systemy alarmowe, PN-EN 50136 Systemy transmisji alarmu, czy ISO 27001.

Idąc za normą PN-EN 50518, wyróżniamy trzy zasadnicze obszary bezpieczeństwa:

Część 1: Wymagania dotyczące lokalizacji i konstrukcji

W tej części określono minimalne wymagania dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy i funkcjonowania pomieszczeń, w których odbywa się monitorowanie, odbieranie i przetwarzanie sygnałów alarmowych oraz pomieszczeń technicznych.

Część 2: Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące CMA dotyczą funkcjonowania całego centrum monitorowania i określają najważniejsze kryteria, jakimi są wydajność i dostępność CMA. Trochę mało uwagi poświęcono kwestiom IT, które są w obecnym czasie podstawą funkcjonowania CMA. Jak to robić dobrze trzeba wiedzieć już z innych źródeł. O rozwiązaniach IT, które powinny być zastosowane w CMA, oraz o bezpieczeństwie tych rozwiązań napiszę w innym materiale.

Część 3: Procedury i wymagania operacyjne

W tej części określono minimalne procedury i wymagania dotyczące personelu centrum monitoringu i odbioru alarmu, a dokładnie rzecz ujmując procedurom, zgodnie z którymi obsługa centrum monitorowania wykonuje swoje obowiązki.

Poniżej opiszę i postaram się skomentować najważniejsze, w mojej opinii, aspekty poruszane w normie. Nie zamierzam przepisywać czy cytować normy. Chodzi o to, żeby można było złapać punkt odniesienia.

W tym miejscu pozwolę sobie zaznaczyć, że zgodnie z nomenklaturą powinienem używać określenia Alarmowe Centrum Odbiorcze (ACO) czy Alarm Receiving Center (ARC), jednak są to nazwy i skróty relatywnie mało popularne, tak więc będę posługiwał się określeniem Centrum Monitorowania Alarmów (CMA).

W tym miejscu pozwolę sobie zaznaczyć, że zgodnie z nomenklaturą powinienem używać określenia Alarmowe Centrum Odbiorcze (ACO) czy Alarm Receiving Center (ARC), jednak są to nazwy i skróty relatywnie mało popularne, tak więc będę posługiwał się określeniem Centrum Monitorowania Alarmów (CMA).